ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak az SofőrHívó mobil alkalmazás használata (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÁS) során a SZOLGÁLTATÓ (lásd.: alább) és az UTAS (lásd.: alább) között. A Szolgáltatás üzemeltetője Jex Dénes E.V., nyilvántartási szám: 31873685, székhelye: 1037 Budapest Perényi út 31., adószáma: 66121385142, statisztikai számjele: 66121385620223101 (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ).  A szolgáltatás lényege, hogy Szolgáltató által létrehozott piactér jellegű SZOLGÁLTATÁS során a sofőrszolgálatot

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak az SofőrHívó mobil alkalmazás használata (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÁS) során a SZOLGÁLTATÓ (lásd.: alább) és az UTAS (lásd.: alább) között. A Szolgáltatás üzemeltetője Jex Dénes E.V., nyilvántartási szám: 31873685, székhelye: 1037 Budapest Perényi út 31., adószáma: 66121385142, statisztikai számjele: 66121385620223101 (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ).  A szolgáltatás lényege, hogy Szolgáltató által létrehozott piactér jellegű SZOLGÁLTATÁS során a sofőrszolgálatot kereső Utas (továbbiakban: UTAS kiválasztja és megrendeli a számára legelőnyösebb sofőrszolgálatot kínáló jogi személyt (továbbiakban: SOFŐRSZOLGÁLAT), akinek az egyik sofőrje az UTASt az UTAS gépjárműjével egyik pontból a másikba eljuttatja, vagyis létrejön a fuvar (továbbiakban: FUVAR). A FUVAR végeztével az UTAS a SOFŐRSZOLGÁLAT számára kifizeti a SZOLGÁLTATÁS ellenértékét, amiről a SOFŐRSZOLGÁLAT számviteli bizonylatot állít ki.

A SZOLGÁLTATÓ és a SOFŐRSZOLGÁLAT között fennálló szerződést az SH Sofőr ÁSZF dokumentum tartalmazza (soforhivo.hu/sh-sofor-aszf/). A SOFŐRSZOLGÁLAT és az UTAS között létrejövő szerződést a SOFŐRSZOLGÁLAT adja át az UTAS részére írásban (jellemzően a SOFŐRSZOLGÁLAT honlapján, vagy a FUVAR megkezdése előtt papír alapon).

 

                                                                                      I.        Taggá válás, regisztrálás

UTAS regisztráció

A regisztráció során az UTAS elfogadja az ÁSZF-et, melyre a SZOLGÁLTATÁS automatikusan fel is hívja UTAS figyelmét, vagyis UTAS elfogadja SZOLGÁLTATÓ szabályzatát a SZOLGÁLTATÁS használatára vonatkozóan. SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.

Az UTAS kizárólag regisztrációt követően használhatja a SZOLGÁLTATÁSt. A SZOLGÁLTATÓ az UTAS adatait az őt szállító SOFŐRSZOLGÁLATon kívül harmadik félnek nem adja ki. Az utas az alkalmazásban rögzített adatait a „Névjegy” menüben tudja törölni.

Az UTAS adatainak kezelését jelen dokumentum V. pontjában szabályozzuk.

 

SOFŐRSZOLGÁLAT regisztráció

A sofőrszolgálatok regisztrációjának szabályait a SH Sofőr ÁSZF dokumentum tartalmazza.

 

                                                                                           II.        Díjak és számlázás

 

UTAS számára díjmentes a teljes közvetítői SZOLGÁLTATÁS

UTAS a FUVAR ellenértékét a SOFŐRSZOLGÁLAT részére köteles megfizetni a FUVAR végeztével.

SOFŐRSZOLGÁLAT kizárólag abban az esetben jogosult az ajánlott árat megemelni, amennyiben az UTAS-ra az esetleges díjmentes várakozási időn belül nem jelenik meg, és/vagy a felvételi és végpont között az ajánlatkéréskor nem jelzett ügyfél által kért kitérőt szükséges tenni. A várakozás és az extra kitérő díját a SOFŐRSZOLGÁLAT és az UTAS között létrejövő szerződés szabályozza.

Kitérőnek minősül minden olyan út, vagy várakozás, ami az utas kérésére történik és a fuvar menetidejét, vagy az út hosszát növeli.

A felek esetleges jogvita esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

 

 

                                                                                III.        SZOLGÁLTATÓ mint közvetítő

 

SZOLGÁLTATÓ által működtetett piactér SZOLGÁLTATÁS a sofőrszolgáltatási szolgáltatást kínálók és azokat igénybe venni kívánók között kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be. A megrendelt FUVAR során a sofőrszolgáltatási tevékenység nyújtása, az UTAS és SOFŐRSZOLGÁLAT sofőrje találkozásának logisztikai megoldása, és az UTAS és a SOFŐRSZOLGÁLAT közötti pénzügyi teljesítés SZOLGÁLTATÓtól függetlenül, a SOFŐRSZOLGÁLAT és az UTAS egymás közti megállapodásának megfelelően zajlik le. Ennek okán a meghirdetett szolgáltatás minősége, biztonsága, az esetlegesen SOFŐRSZOLGÁLAT által okozott károk felett SZOLGÁLTATÓnak nincs ellenőrzési lehetősége és ezekért felelősséget nem áll módjában vállalni. SZOLGÁLTATÓ nem vállal továbbá felelősséget azért, hogy UTAS ténylegesen meg tudja fizetni, SOFŐRSZOLGÁLAT pedig ténylegesen teljesíteni tudja felajánlott sofőrszolgáltatását. SZOLGÁLTATÓ nem tudja biztosítani, hogy UTAS és SOFŐRSZOLGÁLAT a tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Mivel SZOLGÁLTATÓ nem avatkozik bele az  UTAS és a SOFŐRSZOLGÁLAT között történő tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor UTAS és a SOFŐRSZOLGÁLAT mentesíti SZOLGÁLTATÓt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

                                                                             IV.        Visszajelzések és korlátozások

Az UTASok visszajelzést adhatnak a SOFŐRSZOLGÁLAT teljesítéséről. A vélemény minden SOFŐRSZOLGÁLAT és későbbi UTAS számára elérhetővé válik és a későbbiekben csak a regisztrált e-mail címről való levélküldéssel (az info@soforhivo.hu e-mail címre küldve) változtatható. Az UTAS felel mások jó hírét megalapozatlanul kockáztató visszajelzésért, akár bírósági per esetén is. SZOLGÁLTATÓ semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért.

SZOLGÁLTATÓ fenntartja továbbá a jogot bármely UTAS azonnali hatályú indoklás nélküli kizárására, vagy bármely tranzakció, értékelés, vagy további információ törlésére, amely az alábbi kritériumok szerint rágalmazásnak, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit szükséges a SZOLGÁLTATÁS során irányadónak tekinteni.

 

                                                                             V.        Személyes adatok kezelése

 

Az UTAS a regisztrációval tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a SZOLGÁLTATÓ  a SZOLGÁLTATÁS igénybevételéhez szükséges adatait az alábbiak szerint kezeli.

SZOLGÁLTATÓ által üzemeltetett rendszer az UTAS személyes adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek (a nyertes SOFŐRSZOLGÁLATon kívül) nem szolgáltatja ki, és garantálja a törvényes adatvédelem betartását. Az adatok továbbszolgáltatása rendőrség, ill. jogvédő szervek felé megengedett, ha azok bűncselekmény alapos gyanúja miatt adatokat kérnek. Az oldalon regisztrált Ügyfelek által elérhető információk továbbítása és jogszerűtlen felhasználása tilos, és a rendszer használatából történő kizárást vonja maga után!
SZOLGÁLTATÓ csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek az UTAS alábbiakról való értesítéséhez: SOFŐRSZOLGÁLATok értesítse a SZOLGÁLTATÓ piacterére beérkező UTAS igényekről, illetve UTAS és SOFŐRSZOLGÁLAT értesítése a nyertes ajánlatról.

A SZOLGÁLTATÓ köteles az UTAS által a regisztrációkor megadott információkat bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél részére a Felhasználó kifejezett engedélye nélkül nem adhatja át, kivéve, amikor az adatok közlését jogszabály vagy hatóság rendelkezése írja elő.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok szolgáltatása önkéntes.

Az itt nem szabályozott kérdések esetén a 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény az irányadó.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell  tüntetnie [Infotv. 68. § (6)]. A NAIH nyilvántartási szám:

NAIH-106709/2016

                                                                                         VI.        Felelősségvállalás

SZOLGÁLTATÓ nem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással, vagy vis maiorral) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért.

SZOLGÁLTATÓ nem felel a SOFŐRSZOLGÁLAT és az UTAS között létrejövő szerződés teljesítéséért, a teljesítés körülményeiért, a SOFŐRSZOLGÁLAT által adott utazás esetében meghatározott költségtérítés mértékéért. A SZOLGÁLTATÓ közvetítésével létrejött szerződés teljesítéséért kizárólag az UTAS és a SOFŐRSZOLGÁLAT felel. A SOFŐRSZOLGÁLAT és az UTAS (továbbiakban: FELHASZNÁLÓK) mentesíti a SZOLGÁLTATÓt minden olyan kár és igény alól, ami a FELHASZNÁLÓK közötti szerződés hibás, vagy nem teljesítéséből ered.

A FELHASZNÁLÓ kijelenti, hogy a Soforhivo.hu weboldalt és a SofőrHívó mobil applikációt saját felelősségére használja.

SZOLGÁLTATÓ a Weboldalon és/vagy a Mobil applikációban megjelent hirdetések és ajánlatok tartalmáért nem vállal felelősséget. SZOLGÁLTATÓ a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit.

 

                                                                                         VII.        Vitás ügyek kezelése

 

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

                                                                                         VIII.        Kapcsolattartás

Szolgáltatóval való kapcsolattartás írásban történik a soforhivo.hu weboldalon, vagy a info@soforhivo.hu, vagy a SofőrHívó mobil applikáción keresztül.

Vita esetén a küldő félnek kell bizonyítani azt, hogy a küldemény, vagy az e-mail üzenet a másik félhez megérkezett.

                                                                                         IX.        Süti (cookie) kezelési szabályzat

A ‘cookie’ egyfajta digitális címke, ami tárolja, hogy milyen oldalakat kerestél fel korábban. Mi, a SoforHivo.hu – nál csak arra használjuk őket, hogy anoním módon nyomonkövessük, hogy a felhasználóink, hogyan böngészik a honlapunkat. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a soforhivo.hu weboldal látogatói részére a leginkább megfelelő tartalmat, valamint a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk.

A cookie általában a következőket tartalmazza:

Ezek az úgynevezett időleges, vagy “session”  (ún. munkamenet) cookie-k törlődnek a böngésző bezárása után.

A cookie-k használatát a böngésződ beállításainak módosításával is szabályozhatod. Előfordulhat azonban, hogy ezután nem lesz használható az soforhivo.hu oldal összes  funkciója. A legtöbb böngésző biztosít bizonyos ellenőrzést a beállításain keresztül a cookie-kal kapcsolatban.

Kelt: Budapest, 2017.08.30.

Érvényes: módosításig, vagy visszavonásig.

 

Back to top