Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ „SOFORHIVO.HU” Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a www.soforhivo.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap) látogató (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján történjen, azaz a Felhasználó tisztában legyen az adatkezelés jogalapjával, céljával, annak idejével, … Bővebben: Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu