Adatkezelési Tájékoztató – SH Sofőr app

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ „SH SOFŐR” MOBILALKALMAZÁS Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Sofőrszolgálat személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerinti megfelelő tájékoztatás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„SH SOFŐR” MOBILALKALMAZÁS

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Sofőrszolgálat személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor. Ennek megfelelően jelen Tájékoztató tartalmazza az SH Sofőr mobilalkalmazás a (továbbiakban: Alkalmazás) használatán keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá a Sofőrszolgálat személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Alkalmazás üzemeltetője és az adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő):

Név: Jex Gábor Simonné E.V.

Cím: 1082 Budapest, Corvin sétány 4B., 7. emelet 3. ajtó

Nyilvántartási szám: 51529378

Adószám: 68288901-1-42

Központi telefonszám: +36-20-269-2390

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-20-269-2390; 10-15 óra között hívható
E-mail: info@soforhivo.hu

Weboldal: www.soforhivo.hu

 

A Szolgáltató elkötelezett a Sofőrszolgálat személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések az SH SOFŐR ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Sofőrszolgálat az Alkalmazásba történő regisztrációval kifejezetten elfogadja a Szolgáltató jelen Tájékoztatóját, illetve a Szolgáltató Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatát. Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.soforhivo.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) és az Alkalmazásban. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására, melyről Sofőrszolgálatot megfelelően értesíti.

A Szolgáltató külön felhívja a Sofőrszolgálat figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a Szolgáltató fenti I. pontban foglalt elérhetőségein. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

II. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA SORÁN

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltatóval szerződést kötött Sofőrszolgálat mobiltelefonjára letöltött Alkalmazás. A Szolgáltatás igénybevétele során rögzített Sofőrszolgálat adatai a jelen Tájékoztatóban megjelölt DigitalOcean LLC szerverszolgáltatónál, mint adatfeldolgozónál kerülnek tárolásra.

Az e pontban ismertetett személyes adatok kezelésére a Szolgáltató erre felhatalmazott munkatársai, valamint a megjelölt adatfeldolgozók és további adatkezelők jogosultak.

Az e pontban ismertetett adatkezelések tekintetében az adatkezeléssel érintett: a Sofőrszolgálat.

  1. Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció

Annak érdekében, hogy a Sofőrszolgálat igénybe tudja venni az Alkalmazás által biztosított Szolgáltatást, regisztrálnia (és belépnie) kell az Alkalmazásba, amely a személyes adatok Sofőrszolgálat általi megadásával történik.

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama
A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok megadása, a Sofőrszolgálat felhasználói fiókba történő biztonságos belépése, a Sofőrszolgálat azonosítása, az Utassal való kapcsolattartás biztosítása.

 

 

A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés létrejöttéhez szükséges lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

 

Sofőrszolgálat neve, cégnév/név, e-mail cím, telefonszám, jelszó, adószám

 

a Sofőrszolgálat és a Szolgáltató között a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megszűnéséig.

Felhívjuk a Sofőrszolgálat figyelmét, hogy a fent megjelölt regisztrációs adatok megadásának elmaradása esetén a Sofőrszolgálatnak nem áll módjában a Szolgáltatást igénybe venni.

A regisztráció további feltétele az alábbi céges dokumentumok bemutatása a Szolgáltató felé: létesítő okirat, vagy bejegyzést igazoló okirat, és/vagy adószám igazolása, képviseleti jogosultság igazolása személyi igazolvány bemutatásával. E dokumentumokat a Szolgáltató nem tárolja.

A Sofőrszolgálat a Szolgáltatás teljesítése során adatfeldolgozóként jár el az Utasok adatinak kezelése tekintetében. Az adatfeldolgozás feltételeit a Szolgáltató és a Sofőrszolgálat között létrejött adatfeldolgozási szerződés tartalmazza.

  1. Szolgáltatás igénybevételével és teljesítésével összefüggő adatkezelés

Az alábbiakban ismertetett személyes adatok kezelése a Szolgáltatás Alkalmazáson keresztül történő igénybevételének biztosításához szükséges, vagyis hogy a Szolgáltató Fuvart közvetítsen, a Sofőrszolgálat pedig a Fuvart teljesítse az Utas számára.

A Szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása érdekében továbbá szükség van a Sofőrszolgálattal való kapcsolattartásra (e-mail-en vagy telefonon) különösen az alábbi okokból: (i) a regisztráció véglegesítése céljából, (ii) amennyiben az Utas által megrendelt Fuvar meghiúsult, (iii) a kiállított számla megküldése céljából, (iv) sikeres Fuvar igazolására, továbbá (v) tájékoztatás küldése céljából a Szolgáltatást érintő változásokról.

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama
A Szolgáltatás igénybevétele, a Sofőrszolgálat és a megrendelt Fuvar azonosítása, a Szolgáltatás teljesítése, a Sofőrszolgálattal és az Utassal való kapcsolattartás biztosítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szolgáltatás teljesítése során a bankkártyás fizetés és számla kiállítása a Sofőrszolgálat részére.

 

 

 

 

A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A szerződés megszűnését követően jogi kötelezettség teljesítése illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme (GDPR 17. cikk (3) b) e))

 

A számlázáshoz megadott adatok tekintetében: a Számvtv. 169.§ (2) bekezdése

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Sofőrszolgálat neve, e-mail címe, telefonszáma, az általa teljesített fuvar adatai, illetve a fuvar meghiúsulása, kapcsolatfelvétel során a sofőr neve és az üzenetben megadott egyéb személyes adatok

 

 

 

 

 

Sofőrszolgálat számlázási adatai (cégnév/név, adószám, székhely/cím), e-mail cím

a Sofőrszolgálat és a Szolgáltató között a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megszűnését követő 5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

a számlázási adatok tekintetében a Sofőrszolgálat és a Szolgáltató között a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megszűnését követő 8 év

 

A bankkártyás tranzakció adatait a Szolgáltató nem tárolja.

Felhívjuk a Sofőrszolgálat figyelmét, hogy a fent megjelölt, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok megadásának elmaradása esetén a Sofőrszolgálatnak nem áll módjában a Szolgáltatást igénybe venni.

Igénybevett adatfeldolgozók a fenti II. 1. és 2. pontban foglalt adatkezelésekhez

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név Elérhetőség Adatfeldolgozói Feladat
Módusz Zrt. Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 76.

Telefonszám: 061-4777000

Számviteli és könyvelői tevékenység ellátása
Mailgun Technologies, Inc 535 Mission St. San Francisco, CA 94105

privacy@mailgun.com

Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó üzenetek küldése
DigitalOcean, LLC

 

101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013
Web: https://www.digitalocean.com/
E-mail cím: legal@digitalocean.com
Személyes adatok tárolása és szerverszolgáltatási feladatok ellátása
Google LLC (Google Analytics, Google Drive, Gmail, Google Maps) 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USAhttps://policies.google.com/privacy/update

https://www.google.com/contact/

Az Alkalmazás analitikai adatainak mérése és auditálása, adatok tárolása, e-mail forgalom bonyolítása, helyadatok kezelése
Facebook, Inc. 1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
Az Alkalmazás analitikai adatainak mérése, rajongói oldal menedzselése, üzenetek
Domadélia Kft.

 

1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 76. Barion rendszerhasználati díj számlázása

 

 

 

Adattovábbítás

 

 

A fuvardíj bankkártyás kifizetésével kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra.

 

Adattovábbítás Címzettje Továbbított Adatok
Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) Sofőrszolgálat banki azonosítója

 

 

Egyenleg feltöltése esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) kezeli.

 

Adattovábbítás Címzettje Továbbított Adatok
OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) Sofőrszolgálat banki azonosítója

 

 

A közvetítői díj megfizetéséről (Egyenleg feltöltése) a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a Sofőrszolgálat részére a BILLINGO rendszeren keresztül, amelyet a Szolgáltató a Sofőrszolgálat által a regisztráció során megadott e-mail címre küld meg.

Adattovábbítás Címzettje Továbbított Adatok
Octonull Kft. (billingo.hu) a Sofőrszolgálat számlázási adatai (név, adószám, cím, e-mail cím)

 

  1. Adatkezelés a visszajelzésekkel kapcsolatban

A Sofőrszolgálatnak lehetősége van az Alkalmazáson keresztül az Utas által küldött visszajelzésre választ adni az SH SOFŐR ÁSZF-ben foglaltak szerint.

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama
válasz küldése az Utas visszajelzésével kapcsolatban Sofőrszolgálat hozzájárulása, amelyet a visszajelzés elküldésével megadottnak kell tekinteni

 

 

válasz tartalma Sofőrszolgálat hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől számított 5 évig

A visszajelzések során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a Sofőrszolgálat bármikor jogosult kérni az I. pontban foglalt elérhetőségeken.

 

  1. Helyadatok kezelése

Az Alkalmazás a Sofőrszolgálat beleegyezése alapján a mobileszköz által szolgáltatott és az Alkalmazás által tárolt helyadatok alapján végezheti a Sofőrszolgálat helyzetének meghatározását a Fuvar lebonyolításához szükséges felvételi pont meghatározásakor. A helyadat küldése a Sofőrszolgálat engedélyéhez kötött, amelyről a regisztráció során nyilatkozik, de a megadott engedély bármikor letiltható. A helyadat küldésének letiltása nem akadályozza a Szolgáltatás alapműködését; annak használata csupán a Szolgáltatás igénybevételének Sofőrszolgálat által történő megkönnyítését célozza.

  1. Push üzenetek

A Sofőrszolgálatnak lehetősége van a mobiltelefonján történő beállítással push üzenetek küldését illetve fogadását engedélyezni, amely a Szolgáltatás igénybevételének Sofőrszolgálat által történő megkönnyítését célozza. A push üzenetek engedélyezése esetén (amely bármikor letiltható a Sofőrszolgálat által) a Sofőrszolgálat értesítést kap a beérkező ajánlatkérésekről, illetve a sofőrszolgálat Utas által történő sikeres megrendeléséről, továbbá egyéb rendkívüli rendszerüzenetekről. A push üzentek adatai nem kerülnek tárolásra.

 

III. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

IV. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A személyes adatok biztonságos tárolása az Európai Unión belül, a II. pontban megjelölt szerverszolgáltatónál történik.

A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

V. ÉRINTETTEK JOGAI

  1. Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztató tartalmazza a Sofőrszolgálat, a Sofőr és egyéb adatkezeléssel érintett (továbbiakban: Érintett) személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztató VI. pontjában foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

  1. az érintettek jogai a Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatban

 

2.1          Hozzáférés joga

Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a Szolgáltató kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a Szolgáltató megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – a Szolgáltató a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Szolgáltató jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Szolgáltató a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 200 Ft-ot számolhat fel.

 

2.2          A helyesbítéshez való jog

A Szolgáltató az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, a Szolgáltató felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a Szolgáltató számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Szolgáltató más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Szolgáltató az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Szolgáltatótól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja ezen címzettekről.

 

2.3          A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(v) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Szolgáltató más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Szolgáltató a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Szolgáltatótól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja ezen címzettekről. A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére különösen, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

2.4          Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

(i) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

(iii) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével a Szolgáltató nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve a Szolgáltató ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Szolgáltató más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Szolgáltató az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Szolgáltatótól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja ezen címzettekről.

 

2.5          A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

2.6          Az adathordozhatósághoz való jog

A Szolgáltató adatkezelései során nem valósul meg olyan adatkezelés, amely adathordozhatóság biztosítását tenné szükségessé.

 

2.7          Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Szolgáltató adatkezelései során automatizált döntéshozatal nem valósul meg.

 

2.8          Adatvédelmi incidens*

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

2.9          Tájékoztatás a személyes adatok harmadik országba történő továbbításáról

 

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jelen Tájékoztató II. pontjában ismertetett, a Szolgáltatást érintő tájékoztatások, valamint a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataik az USA-ban működő Mailgun Technologies, Inc. részére kerülnek továbbításra és tárolásra. A személyes adatok USA-ba történő továbbításának jogszabályban előírt biztonságát az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (Privacy Shield / Adatvédelmi Pajzs http://go.adr.org/privacyshield.html), valamint a Mailgun adatfeldolgozói megállapodása biztosítja.

A Mailgun adatkezeléseivel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

Mailgun Technologies, Inc.
535 Mission St. San Francisco,

CA 94105

privacy@mailgun.com

https://www.mailgun.com/gdpr

 

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jelen Tájékoztató II. pontjában ismertetett, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adataik az USA-ban működő DigitalOcean, LLC németországi telephelye részére kerülnek továbbításra. A személyes adatok továbbítására tehát az Európai Unión belül kerül sor, ugyanakkor néhány esetben a személyes adatok az USA-ba is továbbításra kerülnek. Az adatok továbbításának jogszabályban előírt biztonságát az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (Privacy Shield / Adatvédelmi Pajzs http://go.adr.org/privacyshield.html) biztosítja.

 

A DigitalOcean, LLC adatkezeléseivel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

DigitalOcean, LLC

101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013
Web: https://www.digitalocean.com/ https://www.digitalocean.com/legal/privacy/
E-mail cím: privacy@digitalocean.com

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jelen Tájékoztató II. pontjában ismertetett, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adataik az USA-ban működő Google, LLC részére kerülnek továbbításra és tárolásra. A személyes adatok USA-ba történő továbbításának jogszabályban előírt biztonságát az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (Privacy Shield / Adatvédelmi Pajzs http://go.adr.org/privacyshield.html) biztosítja.

 

A Google, LLC adatkezeléseivel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy/update

https://www.google.com/contact/

 

VI. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Minden olyan személy, aki az Infotv. illetve a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t illetve a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben illetve a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Szolgáltató jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

A Szolgáltató, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz az I. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltató általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Infotv. vagy a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

 

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

VII.          TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató a Honlapon (https://soforhivo.hu) tette közzé, ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető, továbbá elérhető az Applikáción keresztül is. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyet a Honlapon illetve az Applikációban is közzétesz, és amelyet a Sofőrszolgálat az Applikációba történő belépéssel fogad el.

 

Kelt: 2019.12.20.

 

 

További adatkezelési tájékoztatóink az alábbi linkeken megtalálhatóak:

Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu

Adatkezelési Tájékoztató – SofőrHívó alkalmazás

Back to top