Adatkezelési Tájékoztató – SofőrHívó alkalmazás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – „SOFŐRHÍVÓ” ALKALMAZÁS Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Utas vagy a SofőrHívó mobilalkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) letöltő (a továbbiakban: Felhasználó vagy Utas) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – „SOFŐRHÍVÓ” ALKALMAZÁS

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Utas vagy a SofőrHívó mobilalkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) letöltő (a továbbiakban: Felhasználó vagy Utas) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor. Ennek megfelelően jelen Tájékoztató tartalmazza az Alkalmazás használatán keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá a Felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Alkalmazás üzemeltetője és az adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő):

Név: Jex Dénes E.V.

Cím: 1037 Budapest, Perényi út 31.

Nyilvántartási szám: 31873685

Adószám: 66121385-1-41

Telefonszám: +36-20-269-2390

E-mail cím: info@soforhivo.hu

Web: http://soforhivo.hu

 

A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Felhasználó az Alkalmazásba történő regisztrációval kifejezetten elfogadja a Szolgáltató jelen Tájékoztatóját, illetve a Szolgáltató Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatát. Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a http://soforhivo.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) és az Alkalmazásban. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására, melyről a Felhasználót megfelelően értesíti.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.), valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogytv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint.

A Szolgáltató külön felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint.

II.SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA SORÁN

A Közvetítői Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az Utas mobiltelefonjára letöltött Alkalmazás. A Közvetítői Szolgáltatás igénybevétele során rögzített felhasználói adatok a jelen II.1. pontban megjelölt DigitalOcean LLC szerverszolgáltatónál, mint adatfeldolgozónál kerülnek tárolásra.

  1. Közvetítői Szolgáltatás igénybevétele

Annak érdekében, hogy az Utas igénybe tudja venni az Alkalmazás által biztosított Közvetítői Szolgáltatást, regisztrálnia (és belépnie) kell az Alkalmazásba, amely a személyes adatok Utas általi megadásával, illetve az adatok Facebook-tól való átvételével (Facebook bejelentkezéssel) is lehetséges.

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama
Az Alkalmazás használatának illetve a Közvetítői Szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ideértve az Utas és az Utas által megrendelt Fuvar azonosítását, ÁFA-s számla kiállítását, bankkártyás fizetést, az Utas által megadott telefonszám validálását és az Utassal való kapcsolattartást.

 

A Közvetítői Szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása érdekében a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Utassal (e-mail-en vagy telefonon), amennyiben az Utas regisztrációjával kapcsolatban probléma merül fel, amennyiben az Utas által megrendelt Fuvar meghiúsult, illetve visszaigazolást küld a sikeres Fuvarról, továbbá tájékoztatást küld a Közvetítői Szolgáltatást érintő változásokról.

 

a regisztráció (belépés) során megadott adatok tekintetében: Ekertv. 13/A.§ (1)-(3) bekezdése

 

 

 

 

a Közvetítői Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok tekintetében: Ekertv. 13/A.§ (1)-(3) bekezdése, valamint a Számvtv. 169.§ (2) bekezdése

 

név, jelszó, e-mail cím és telefonszám, az Utas autójának rendszáma, márkája, típusa és színe

 

 

 

 

név, e-mail cím, telefonszám, a Fuvar adatai (időpont, felvételi pont és végpont), fizetési mód, ÁFA-s számla igény

 

az Utas számlázási adatai (név, adószám, cím, e-mail cím)

 

az Utas és a Szolgáltató között létrejött SOFŐRHÍVÓ ÁSZF megszűnéséig

 

 

 

 

az Utas és a Szolgáltató között létrejött SOFŐRHÍVÓ ÁSZF megszűnését követő 8 év

 

az Utas számlázási adatai tekintetében a számla Sofőrszolgálat által történő kiállításáig

Felhívjuk az Utasok figyelmét, hogy a fent megjelölt regisztrációs adatok, valamint a Közvetítői Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok megadásának elmaradása esetén az Utasnak nem áll módjában a Közvetítői Szolgáltatást igénybe venni.

 

A regisztráció törlését a Felhasználó bármikor jogosult kezdeményezni a Szolgáltatónak az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében. A Szolgáltató 2 (két) munkanapon belül köteles a Felhasználó kérésének eleget tenni és a regisztráció során megadott adatokat törölni, amely egyben a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF megszűnését is jelenti a Szolgáltató és az Utas között.

 

Igénybevett adatfeldolgozók

 

A Közvetítői Szolgáltatás Utas által történő igénybevételéhez és a Fuvar lebonyolításához szükséges, hogy az Utast szállító Sofőrszolgálat hozzáférjen az Utas által a regisztráció során megadott személyes adatokhoz. A további adatfeldolgozók a számlázást, a kapcsolattartást, valamint a Közvetítői Szolgáltatás bonyolításának megkönnyítését segítik elő.

 

Név Elérhetőség Adatfeldolgozói Feladat
a Fuvar lebonyolításában közreműködő Sofőrszolgálat a Fuvar megrendelésekor a kiválasztott Sofőrszolgálat Alkalmazásban megjelenő elérhetőségi adatai (Név, telefonszám) Sofőrszolgálati szolgáltatás nyújtása
Mailgun Technologies, Inc 535 Mission St. San Francisco, CA 94105

privacy@mailgun.com

Közvetítői Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó üzenetek küldése
DigitalOcean, LLC

 

101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013
Web: https://www.digitalocean.com/
E-mail cím: legal@digitalocean.com
Személyes adatok tárolása és szerverszolgáltatási feladatok ellátása
Google LLC (Google Analytics, Google Drive, Gmail, Google Maps) 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USAhttps://policies.google.com/privacy/updatehttps://www.google.com/contact/
Az Alkalmazás analitikai adatainak mérése és auditálása, adatok tárolása, e-mail forgalom bonyolítása, helyadatok kezelése
Dream Interactive Kft. (seeme.hu) 1027 Budapest, Medve utca 24.

hello@seeme.hu

Utas telefonszámának validálása
Facebook, Inc. 1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
Az Alkalmazás analitikai adatainak mérése, rajongói oldal menedzselése, üzenetek

 

Adattovábbítás

 

 

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) kezeli.

 

Adattovábbítás Címzettje Továbbított Adatok Adattovábbítás Jogalapja
OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) bankkártya adatok, tranzakció összege, sofőrszolgálat cég banki azonosítója Utas hozzájárulása, amelyet a bankkártyával történő fizetési mód választásával ad meg

 

 

Amennyiben az Utas ÁFA-s számlát igényel, megadja számlázási adatait az Alkalmazáson keresztül, amely a Sofőrszolgálat részére megjelenítésre kerül és megkönnyíti az adminisztrációt a Fuvar lezárásakor. A számla a véglegesített fuvardíj alapján kerül kiállításra az Utas által megadott számlázási adatokkal, melyet a BILLINGO rendszer automatikusan kiállít és megküld az Utas által megadott számlázási e-mail címre. Az Utas számlázási adatai nem kerülnek tárolásra a Szolgáltató által, azok SofőrHívóban történő rögzítése kizárólag a Sofőrszolgálat számlakiállítását könnyíti.

Adattovábbítás Címzettje Továbbított Adatok Adattovábbítás Jogalapja
Octonull Kft. (billingo.hu) az Utas számlázási adatai (név, adószám, cím, e-mail cím) Utas hozzájárulása, amelyet az ÁFA-s számla igénylésével ad meg
a Fuvar lebonyolításában közreműködő Sofőrszolgálat az Utas számlázási adatai (név, adószám, cím, e-mail cím) Utas hozzájárulása, amelyet az ÁFA-s számla igénylésével ad meg

 

  1. Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

 

Amennyiben az Alkalmazás használata során a Felhasználónak kérdése, problémája van, egyéb célból kapcsolatfelvételt kezdeményez a Szolgáltatóval, a jelen Tájékoztatóban megadott info@soforhivo.hu e-mail címen, illetve az https://soforhivo.hu/kapcsolat/ oldalon, vagy egyéb internetes elérhetőségeken (pl.: Facebook Messenger, Play Áruház, App Store) kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

 

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama
Felhasználók tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, kérésekkel, észrevételekkel kapcsolatban; a kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége Felhasználó hozzájárulása név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont, és az üzenetben megadott egyéb személyes adatok a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől számított 5 évig

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni az I. pontban foglalt elérhetőségeken.

 

  1. Adatkezelés a hírlevélre történő feliratkozás során

 

A Szolgáltató hírlevelére az Alkalmazáson keresztül lehet regisztrálni.

 

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama
gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések Felhasználó hozzájárulása

 

 

e-mail cím, dátum, időpont, és a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

 

A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni az I. pontban foglalt elérhetőségeken illetve a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. 

 

Igénybevett adatfeldolgozók

 

A Szolgáltató a hírlevelek kiküldéséhez a Mailgun nevű szolgáltatót használja. A Mailgun szolgáltatásáról és adatkezeléséről bővebb információ elérhető az alábbi oldalon: https://www.mailgun.com/gdpr

 

Név Elérhetőség Adatfeldolgozói Feladat
Mailgun Technologies, Inc Mailgun Technologies, Inc. 535 Mission St. San Francisco, CA 94105 privacy@mailgun.com hírlevelek kiküldése

 4. Adatkezelés a visszajelzésekkel kapcsolatban

Az Utasnak lehetősége van az Alkalmazáson keresztül a Sofőrszolgálattal kapcsolatban visszajelzést adni, amely az Utas döntése alapján lehet anonim vagy a regisztráció során az Utas által megadott bármilyen névhez (akár becenévhez) kötött. Negatív visszajelzés esetén az Utasnak kötelező szöveges indoklást is írnia a visszajelzéshez.

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama
visszajelzés küldése a Sofőrszolgálattal kapcsolatban Felhasználó hozzájárulása

 

 

név, visszajelzés tartalma Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől számított 5 évig, amennyiben az értékeléskor az Utas a regisztrációkor megadott nevét használta

A visszajelzések során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni az I. pontban foglalt elérhetőségeken.

 

5. Panaszkezelés

 

Amennyiben a Felhasználónak a Közvetítői Szolgáltatással kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi feltételek vonatkoznak:

 

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama
Közvetítői Szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszok kezelése

 

Fogytv. 17/A. § (7) bekezdése név, e-mail cím, telefonszám, Fuvarral kapcsolatos adatok és a bejelentés időpontja a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében: 5 év

Felhívjuk az Utasok figyelmét, hogy a fent megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában a panaszokat kezelni.

 

Igénybevett adatfeldolgozók

 

A Szolgáltató a Fuvar normál rendjétől eltérő megrendelésével, meghiúsulásával vagy bonyolításával kapcsolatos panaszok kezeléséhez a Lépéselőny Média Kft. szolgáltatót veszi igénybe. A Lépéselőny Média Kft. szolgáltatásáról és adatkezeléséről bővebb információ elérhető az alábbi oldalon: http://www.lepeselony.hu/adatvedelmi_feltetelek_hu.pdf

 

Név Elérhetőség Adatfeldolgozói Feladat
Lépéselőny Média Kft. 2636 Tésa, Petőfi u. 16.

lepeselony@lepeselony.hu

www.lepeselony.hu

panaszkezelés

 

6. Helyadatok kezelése

 

Az Alkalmazás az Utas beleegyezése alapján a mobileszköz által szolgáltatott és az Alkalmazás által tárolt helyadatok alapján végezheti az Utas helyzetének meghatározását a Fuvar lebonyolításához szükséges felvételi pont meghatározásakor. A helyadat küldése az Utas engedélyéhez kötött, amelyről a regisztráció során nyilatkozik, de a megadott engedély bármikor letiltható az Utas készülékén. A helyadat küldésének letiltása nem akadályozza a Közvetítői Szolgáltatás alapműködését; annak használata csupán a Közvetítői Szolgáltatás igénybevételének Utas által történő megkönnyítését célozza.

 

7. Push üzenetek

 

Az Utasnak lehetősége van a mobiltelefonján történő beállítással push üzenetek küldését illetve fogadását engedélyezni, amely a Közvetítői Szolgáltatás igénybevételének Utas által történő megkönnyítését célozza A push üzenetek engedélyezése esetén (amely bármikor letiltható az Utas által) az Utas értesítést kap a Sofőrszolgálat részéről beérkezett ajánlatokról, lemondásról, valamint arról, ha a Sofőrszolgálat megérkezett a felvételi pontra. A push üzentek adatai nem kerülnek tárolásra.

 

III. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

IV. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

A személyes adatok biztonságos tárolása az Európai Unión belül, a II.1 pontban megjelölt szerverszolgáltatónál történik.

A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

V. FELHASZNÁLÓ JOGAI

  1. Általános rendelkezések

 

Jelen Tájékoztató tartalmazza a Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát.

 

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri.

 

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a Felhasználó jelen Tájékoztató VI. pontjában foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

  1. Felhasználó jogai a Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatban

 

2.1          Hozzáférés joga

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó álalt kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

 

2.2          A helyesbítéshez való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje.

 

2.3          A törléshez való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii) a Felhasználó visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(v) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését („elfeledtetéshez való jog”).

 

A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

2.4          Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

 

(i) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

(ii) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

(iii) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és a Felhasználó tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben).

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt a Felhasználót, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták.

 

2.5          Értesítési kötelezettség

 

A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

 

2.6          A tiltakozáshoz való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

A tiltakozási jogra legkésőbb a Felhasználóval való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a Felhasználó figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, a Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

2.7          Az adathordozhatósághoz való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

  1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
  2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

2.8          Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés (i) a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (ii) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan jogszabály teszi lehetővé, amely a Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (iii) a Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A Felhasználó jogainak érvényesülése érdekében a Felhasználónak joga van arra, hogy a Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

2.9          Adatvédelmi incidens*

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

 

A Felhasználót nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a Felhasználó jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 

Ilyen esetekben a Felhasználókat nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja a Felhasználók hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

* Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

2.10        Tájékoztatás a személyes adatok harmadik országba történő továbbításáról

 

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a jelen Tájékoztató II.1 és II.3 pontjaiban ismertetett, a Közvetítői Szolgáltatást érintő tájékoztatások, valamint a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataik az USA-ban működő Mailgun Technologies, Inc. részére kerülnek továbbításra és tárolásra. A személyes adatok USA-ba történő továbbításának jogszabályban előírt biztonságát az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (Privacy Shield / Adatvédelmi Pajzs http://go.adr.org/privacyshield.html), valamint a Mailgun adatfeldolgozói megállapodása biztosítja.

 

A Mailgun adatkezeléseivel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

 

Mailgun Technologies, Inc.
535 Mission St. San Francisco,

CA 94105

privacy@mailgun.com

https://www.mailgun.com/gdpr

 

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a jelen Tájékoztató II.1 pontjában ismertetett, a Közvetítői Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adataik az USA-ban működő DigitalOcean, LLC németországi telephelye részére kerülnek továbbításra. A személyes adatok továbbítására tehát az Európai Unión belül kerül sor, ugyanakkor néhány esetben a személyes adatok az USA-ba is továbbításra kerülnek. Az adatok továbbításának jogszabályban előírt biztonságát az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (Privacy Shield / Adatvédelmi Pajzs http://go.adr.org/privacyshield.html) biztosítja.

 

A DigitalOcean, LLC adatkezeléseivel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

DigitalOcean, LLC

101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013
Web: https://www.digitalocean.com/ https://www.digitalocean.com/legal/privacy/
E-mail cím: privacy@digitalocean.com

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a jelen Tájékoztató II.1 pontjában ismertetett, a Közvetítői Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adataik az USA-ban működő Google, LLC részére kerülnek továbbításra és tárolásra. A személyes adatok USA-ba történő továbbításának jogszabályban előírt biztonságát az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (Privacy Shield / Adatvédelmi Pajzs http://go.adr.org/privacyshield.html) biztosítja.

 

A Google, LLC adatkezeléseivel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

 

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy/update

https://www.google.com/contact/

 

VI. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

 

Minden olyan személy, aki az Infotv. illetve a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult.

 

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t illetve a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben illetve a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Szolgáltató jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

A Szolgáltató, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó a Felhasználó tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz az I. pontban megjelölt elérhetőségeken. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A Felhasználó továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

VII.          TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató a Honlapon (http://soforhivo.hu), tette közzé, ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről a Felhasználókat a Honlapon közzétett közleményben, valamint a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenetben tájékoztatja a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal.

Kelt: Budapest, 2018. május 24.

 

További adatkezelési tájékoztatóink az alábbi linkeken megtalálhatóak:

Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu

Adatkezelési Tájékoztató – SofőrHívó alkalmazás

Adatkezelési Tájékoztató – SH Sofőr app

Back to top