ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK „SOFŐRHÍVÓ”   Jelen SOFŐRHÍVÓ Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: SOFŐRHÍVÓ ÁSZF) a SofőrHívó mobilalkalmazáson (a továbbiakban: SofőrHívó) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.  Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások, egyéb feltételek és adatkezelési elvek, amelyek a SofőrHívó működésével, az általa kínált szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosak, és amelyek irányadóak a szolgáltatást

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
„SOFŐRHÍVÓ”

 

Jelen SOFŐRHÍVÓ Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: SOFŐRHÍVÓ ÁSZF) a SofőrHívó mobilalkalmazáson (a továbbiakban: SofőrHívó) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.  Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások, egyéb feltételek és adatkezelési elvek, amelyek a SofőrHívó működésével, az általa kínált szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosak, és amelyek irányadóak a szolgáltatást igénybe vevő személyek közötti jogviszonyokban.

 

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

„Fuvar”: Az Utas gépjárműjének Sofőrszolgálat által történő eljuttatása az Utas által megadott felvételi pontról a végpontra.

„Közvetítői Szolgáltatás”: A Szolgáltató által az SH Sofőr és a SofőrHívó mobilalkalmazásokon (a továbbiakban: Alkalmazások) keresztül működtetett piactér jellegű közvetítői szolgáltatás, amelynek során a Szolgáltató közreműködik abban, hogy a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálat egymásra találjon.

„Sofőrszolgálat(ok)”: Az SH Sofőr mobilalkalmazásba regisztrált, sofőrszolgáltatást nyújtó vállalkozás(ok).

„Szolgáltató”: Jex Dénes E.V. (nyilvántartási szám: 31873685, székhely: 1037 Budapest, Perényi út 31., adószám: 66121385142).

„Utas”: azon személy, aki sofőrszolgálat szolgáltatást kíván igénybe venni, ezért ebből a célból a SofőrHívó mobilalkalmazás felhasználói felületén regisztrál, mint utas, és a SofőrHívó szolgáltatásait igénybe veszi.

 

II. KÖZVETÍTŐI SZOLGÁLTATÁS

 1. A Szolgáltató az általa létrehozott piactér jellegű Közvetítői Szolgáltatás keretében arra vállalkozik, hogy az Alkalmazások működtetésével közreműködik a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálat összekötésében. Ennek során a Sofőrszolgálat az Utasoktól beérkező sofőrszolgálati igényekre ajánlatot ad, és annak Utas általi elfogadása esetén létrejön a Fuvar. A Fuvar végeztével az Utas a Sofőrszolgálat számára kifizeti a Fuvar ellenértékét, amiről a Sofőrszolgálat számviteli bizonylatot állít ki.
 2. A Szolgáltató és a Sofőr között létrejövő általános szerződési feltételeket az SH SOFŐR ÁSZF tartalmazza, amely az alábbi linken keresztül érhető el: http://soforhivo.hu/sh-sofor-aszf/. A Fuvarra, illetve annak lebonyolítási feltételeire vonatkozó szerződés a Sofőrszolgálat és az Utas között jön létre, amelyet a Sofőrszolgálat ad át vagy tesz hozzáférhetővé az Utas számára.

 

III.           REGISZTRÁCIÓ

 1. Az Utas kizárólag az önkéntes elhatározása alapján történő regisztráció után használhatja a SofőrHívót. A regisztráció és belépés az adatok Utas általi megadásával, illetve az adatok Facebook-tól való átvételével is lehetséges. Amennyiben az Utas az önálló regisztrációt választja, az alábbi adatok megadása szükséges: e-mail cím, név, jelszó, telefonszám.
 2. Az Utas a SofőrHívóba történő regisztrációval egyidejűleg kijelenti, hogy a jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát teljeskörűen megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.
 3. A regisztráció törlését az Utas bármikor jogosult kezdeményezni a Szolgáltatónak az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében. A Szolgáltató 2 (két) munkanapon belül köteles az Utas kérésének eleget tenni és regisztrációját törölni, amely egyben a jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF megszűnését is jelenti a Szolgáltató és az Utas között összhangban a IX. pontban foglaltakkal.
 4. A SofőrHívóba bejelentkezni Facebook-kal vagy e-mail cím és jelszó megadásával lehetséges.

 

IV. DÍJAK ÉS SZÁMLÁZÁS

 1. Az Utas számára díjmentes a Szolgáltató által biztosított Közvetítői Szolgáltatás.
 2. Az Utas a Fuvar ellenértékét a Sofőrszolgálat részére köteles megfizetni a Fuvar végeztével, amelyről a Sofőrszolgálat számviteli bizonylatot állít ki.
 3. A Sofőrszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult az általa a SofőrHívón keresztül megajánlott árat megemelni, amennyiben az Utas az esetleges díjmentes várakozási időn belül nem jelenik meg és/vagy a felvételi pont és végpont között az ajánlatkéréskor nem jelzett kitérőt szükséges tenni. Nem jelzett kitérőnek minősül tehát az Utas által megrendelt Fuvar körébe nem tartozó minden olyan út vagy várakozás, amely az Utas kérésére történik és a Fuvar menetidejét és/vagy az út hosszát növeli. Az előre nem jelzett kitérő díját a Sofőrszolgálat és az Utas között létrejövő szerződés szabályozza.
 4. Fuvarral kapcsolatos számlaigény esetén az Utasnak kötelessége a számlázási adatainak megadása az SofőrHívón keresztül, amely a Sofőrszolgálat részére megjelenítésre kerül és megkönnyíti az adminisztrációt a Fuvar lezárásakor. Amennyiben az Utas nem jelzi számlaigényét a Fuvar megrendelésekor, a Sofőrszolgálat jogosult megtagadni a számla kiállítását.
 5. A fuvardíjról szóló számla kiállítása a BILLINGO rendszeren keresztül történik. A Fuvar teljesítését követően a Sofőrszolgálat a fenti 3. pontnak megfelelően jogosult a fuvardíj módosítására, és az így véglegesített fuvardíj alapján kerül kiállításra a számla az Utas által megadott számlázási adatokkal, melyet a BILLINGO rendszer automatikusan megküld az Utas által megadott e-mail címre.

V. A KÖZVETÍTŐI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 1. Az Utas a SofőrHívó használata során ajánlato(ka)t kér a regisztrált Sofőrszolgálatoktól az általa igényelt Fuvarra az alábbi adatok megadásával: felvételi pont és végpont; Fuvar időpontja; Utas gépjárművének rendszáma; fizetési mód és számlaigény megadása. Az Utas az ajánlatkérési adatok megadása során nyilatkozik arról is, hogy kíván-e kitérőt tenni vagy sem, vagyis, hogy a végpont előtt van-e köztes megálló. Az ajánlatkérésére beérkező ajánlatok közül kiválasztja a számára legkedvezőbbet, majd annak elfogadásával megrendeli a Fuvart. Amennyiben az Utas nem nyilatkozik ÁFA-s számla igényéről az ajánlatkérés során, a Sofőrszolgálat nem köteles ezen igény utólagos teljesítésére a Fuvar végeztével.
 2. Sofőrszolgálat kötelezettséget vállal arra, hogy a Fuvar sikeres megrendelése esetén a megnyert sofőrszolgálati szolgáltatást az általa megjelölt feltételekkel nyújtja az Utas részére. A Sofőrszolgálat az általa nyújtott sofőrszolgálati szolgáltatás ellenértékére kizárólag a teljesített Fuvar után az Utastól jogosult.
 3.   Az érvényes ajánlatot tevő Sofőrszolgálat az ajánlatához kötve marad, kivéve, ha az ajánlat érvényességi ideje lejár, az Utas visszavonja az ajánlatkérését vagy a Sofőrszolgálat törli az ajánlatát a lenti V.4 pontban foglaltak szerint. Az ajánlati kötöttség az ajánlat küldésétől számított legfeljebb 6 (hat) perces időtartamig áll fenn, amelynek leteltével a Sofőrszolgálat által megadott ajánlat törlésre kerül, és az Utas az általa igényelt Fuvarra új ajánlato(ka)t kell, hogy kérjen.
 4. A Sofőrszolgálat ajánlati kötöttsége továbbá megszűnik a Fuvar Utas általi megrendelése esetén a sofőrszolgálati szolgáltatás teljesítésével. A Sofőrszolgálat jogosult a Fuvart törölni, amennyiben saját hibájából nem tudja a megrendelt Fuvart teljesíteni, vagy amennyiben az Utas (i) nem érhető el, (ii) nem jelent meg a felvételi ponton, vagy (iii) jelezte, hogy rendelése téves.
 5. Az Utasnak is lehetősége van ajánlatkérését visszavonni a Fuvar megrendelése előtt a „Mégsem” gomb megnyomásával.
 6. Az Utas és a Sofőrszolgálat között a szerződés automatikusan létrejön, amint az Utas a SofőrHívón keresztül elfogadja a Sofőrszolgálat ajánlatát. Az így létrejött szerződés értelmében a Sofőrszolgálat köteles a felkínált sofőrszolgálatot az ajánlatban rögzített áron az Utasnak szolgáltatni, az Utas pedig köteles a szolgáltatást ezen az áron megfizetni.

 

VI. VISSZAJELZÉSEK

 1. Az Utasok a SofőrHívón keresztül visszajelzést adhatnak a Sofőrszolgálat teljesítéséről. Negatív visszajelzés esetén az Utasnak kötelező szöveges indoklást is írnia a visszajelzéshez. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az értelmezhetetlen és/vagy nem megindokolt negatív visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje. Minőségbiztosítási okokból a visszajelzés minden Sofőrszolgálat és későbbi Utas számára elérhetővé válik, és a későbbiekben az Utas csak a regisztráció során megadott e-mail címéről az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében kérheti annak megváltoztatását.
 2. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért. A Szolgáltató ugyanakkor fenntartja a jogot bármely Utas regisztrációjának törlésére, vagy az Utas által közölt, Fuvarral kapcsolatos visszajelzés vagy egyéb információ törlésére, amennyiben az Utas által közölt visszajelzés vagy egyéb információ jogellenesnek vagy jóerkölcsbe ütközőnek minősül, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben nevesített személyiségi jogokat sért, így különösen, ha a visszajelzés:
 1. Az Utas kizárólagos és teljes körű felelősséggel tartozik mások személyiségi jogát vagy jóhírnevét sértő tartalmú visszajelzésért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt.

 

VII.         ADATKEZELÉSI ELVEK

 1. A Szolgáltató számára kiemelten fontos a Sofőrszolgálat, az Utas, valamint az Alkalmazásokat letöltők illetve a www.soforhivo.hu weboldalt látogatók (a továbbiakban: Felhasználó) személyiségi jogainak és személyes adatainak védelme. Ennek megfelelően a Felhasználó személyes adatainak kezelése a jogszabályi rendelkezéseknek és az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően történik.
 1. Az Infotv. értelmében személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel, vagyis az érintettel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintett különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.  Ezek a Szolgáltató esetében jellemzően a név, e-mail cím és a telefonszám.
 2. A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató csak abból a célból kezeli, amely célból a Felhasználó ezeket az adatokat megadta, illetve amelynek kezeléséhez a hozzájárulását adta, valamint amely célból az adatok kezelését a jogszabály lehetővé teszi.
 3. Összhangban az irányadó jogszabályokkal, a Szolgáltató megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok megfelelő védelmét biztosítják.
 4. A Felhasználó a saját személyes adatairól bármikor jogosult tájékoztatást kapni a Szolgáltatótól az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint illetve a jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF X. pontban foglalt elérhetőségeken.

 

VIII.        FELELŐSSÉG

 1. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek természeti csapás, vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
 2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek a Sofőrszolgálat vagy az Utas érdekkörében, vagy a közöttük létrejött szerződésben (így különösen a teljesítés körülményeire vagy a díjazás mértékére vonatkozó), vagy az SH SOFŐR ÁSZF-ben, illetve a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-ben foglalt feltételek Sofőrszolgálat vagy Utas általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.
 3. A Szolgáltató közvetítésével az Utas és a Sofőrszolgálat között létrejött szerződés tartalmáért, annak teljesítéséért kizárólag az Utas és a Sofőrszolgálat felel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben sem, ha a Szolgáltatónak fel nem róható okból a sofőrszolgálat igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg. A Sofőrszolgálat és az Utas mentesíti a Szolgáltatót minden olyan kár megtérítése alól, amely a Sofőrszolgálat és az Utas  közötti szerződés hibás vagy nem teljesítéséből ered.
 4. A Sofőrszolgálat jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a www.soforhivo.hu weboldalt és az Alkalmazásokat saját felelősségére használja. A felhasználói adatok hibás vagy téves megadásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Közvetítői Szolgáltatás minőségéért, ha a Sofőrszolgálat vagy az Utas a Közvetítői Szolgáltatást, illetve az Alkalmazásokat nem rendeltetésszerűen használja.
 6. A Szolgáltató nem felel a Közvetítői Szolgáltatás nyújtása érdekében közreműködő harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások elérhetőségi színvonaláért. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan hibáért, adatcsere zavarért, kommunikációs zavarért, információ torzulásért, késedelemért, nem teljesítésért, téves és hibás teljesítésért, a visszaigazolás és egyéb értesítés téves vagy hibás voltáért, elmaradásáért, melyek a push üzenetek mobil készülékre való továbbításért felelős mobilszolgáltatók és egyéb szolgáltatók által üzemeltetett rendszerekben, illetőleg minden további, a Szolgáltatótól függetlenül üzemeltetett rendszerben merülnek fel. A Sofőrszolgálat és az Utas  kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.
 7. A Szolgáltató a www.soforhivo.hu weboldalon és/vagy az Alkalmazásokban megjelent hirdetések és ajánlatok tartalmáért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató a www.soforhivo.hu weboldalon és/vagy az Alkalmazásokban megjelenő hirdetések közzétételekor az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

 

IX. MEGSZŰNÉS

 1. A SOFŐRHÍVÓ ÁSZF a Szolgáltató és az Utas között az alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztekor megszűnik:
 1. Amennyiben a Szolgáltató a Közvetítői Szolgáltatást megszünteti vagy tartósan (legalább 3 hónapon keresztül) szünetelteti, a Közvetítői Szolgáltatás megszűnése/szüneteltetése előtt 60 (hatvan) nappal értesítést tesz közzé a www.soforhivo.hu weboldalon, illetve a megszűnés/szüneteltetés előtt 30 (harminc) nappal értesíti a Sofőrszolgálatot és az Utast a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenet útján.
 2. A SOFŐRHÍVÓ ÁSZF a Szolgáltató és az Utas között a SofőrHívó eltávolításával nem szűnik meg. Az Utas azonban jogosult arra, hogy a SofőrHívó eltávolítását követően a Szolgáltató X. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött írásbeli nyilatkozatában kérje a regisztrációjának törlését, amelynek a Szolgáltató a kérés beérkezésétől számított 2 (két) munkanapon napon belül köteles eleget tenni.

 

X. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, KAPCSOLATTARTÁS 

 1. Kapcsolattartási adatok:

Név: Jex Dénes E.V.

Cím: 1037 Budapest, Perényi út 31.

Nyilvántartási szám: 31873685

Adószám: 66121385-1-41

Telefonszám: +36-30-475-9741

E-mail cím: info@soforhivo.hu

 1. Szolgáltatóval való kapcsolattartás írásban történik az alábbi elérhetőségeken keresztül: (i) a www.soforhivo.hu weboldalon a „Kapcsolat” menüpontban, (ii) az info@soforhivo.hu e-mail címen vagy (iii) az Alkalmazásokon keresztül.
 2. Az Utas részére bármely regisztrációt, bejelentkezést, a www.soforhivo.hu weboldalt, valamint az Alkalmazásokat érintő probléma megoldásával, panasszal kapcsolatban a Szolgáltató a fenti elérhetőségeken nyújt segítséget, tájékoztatást.

 

XI. HATÁLYBALÉPÉS

 1. Az Utasnak a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-et a regisztrációval kifejezetten el kell fogadnia, amely egyben a hatálybalépés és a Közvetítői Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.
 2. Az Utas a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a www.soforhivo.hu weboldalon köteles nyilvánosságra hozni, továbbá az Utasok részére erről a regisztráció során megadott e-mail címre tájékoztatást küldeni, kivéve, ha a módosítás a Közvetítői Szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti.
 3. A Szolgáltató jogosult a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a Közvetítői Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Közvetítői Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jogszabályoknak való megfelelés ezt indokolják. Amennyiben az Utas a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Közvetítői Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az egyben a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF módosítás Utas részéről történő elfogadását is jelenti. Az Utasnak azonban ebben az esetben is lehetősége van a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF megszűntetésére a IX. pontban foglaltak szerint. A mindenkor hatályos, illetve a korábbi időszakokban hatályos SOFŐRHÍVÓ ÁSZF megtekinthető a www.soforhivo.hu weboldalon, valamint a SofőrHívóban elérhető a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-et megjelenítő linken.
 4. A SOFŐRHÍVÓ ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban, de legkorábban a nyilvánosságra hozatalt követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba, kivéve, ha a módosítás a Közvetítői Szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti, ebben az esetben a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban lép hatályba. Jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Utasra, valamint a Szolgáltatóra.

 

XII.         ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTÖTT SZERZŐDÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Az Szolgáltató tájékoztatja az Utast, hogy a jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF elfogadása elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. Ennek keretén belül a Ptk. 6:82.§ rendelkezései értelmében a Szolgáltató tájékoztatja az Utast az alábbiakról:

 

XIII.        VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 1. Az Utas és a Szolgáltató a szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni, és törekednek arra, hogy a szerződéses kapcsolatukból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Ennek érdekében az Utas jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni, amelynek eljárásával kapcsolatos szabályokat az alábbi linken lehet megtekinteni: http://bekeltet.hu/gyik/ Ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg (Budapesti Békéltető Testület; postai címe: Magyarország, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).
 2. Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Szolgáltató és az Utas a közöttük felmerülő valamennyi jogvita rendezésére alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) kizárólagos illetékességének, amely illetékességi kikötést az Utas kifejezetten elfogad.
 3. Jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
 4. A SofőrHívó, valamint a www.soforhivo.hu egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll, melynek szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató. A SofőrHívót, valamint a www.soforhivo.hu weboldalt alkotó és az ezeken keresztül elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

 

Kelt: Budapest, 2018.01.22.

Hatályos: 2018.02.06. napjától

 

 

 

Az adatkezelési tájékoztatóink, valamint a SH Sofőr ÁSZF az alábbi linkeken elérhetőek:

 

SH Sofőr ÁSZF

Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu

Adatkezelési Tájékoztató – SofőrHívó alkalmazás

Adatkezelési Tájékoztató – SH Sofőr app

Back to top