ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK „SOFŐRHÍVÓ”   Jelen SOFŐRHÍVÓ Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: SOFŐRHÍVÓ ÁSZF) a SofőrHívó mobilalkalmazáson (a továbbiakban: SofőrHívó) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.  Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások, egyéb feltételek és adatkezelési elvek, amelyek a SofőrHívó működésével, az általa kínált szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosak, és amelyek irányadóak a szolgáltatást

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
„SOFŐRHÍVÓ”

 

Jelen SOFŐRHÍVÓ Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: SOFŐRHÍVÓ ÁSZF) a SofőrHívó mobilalkalmazáson (a továbbiakban: SofőrHívó) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.  Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások, egyéb feltételek és adatkezelési elvek, amelyek a SofőrHívó működésével, az általa kínált szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosak, és amelyek irányadóak a szolgáltatást igénybe vevő személyek közötti jogviszonyokban.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

I. A SZERZŐDŐ PARTNER ADATAI


A szerződés Jex Dénes E.V.-vel, mint szolgáltatóval jön létre.

 

Név: Jex Dénes E.V.

Cím: 1037 Budapest, Perényi út 31.

Nyilvántartási szám: 31873685

Adószám: 66121385-1-41

Központi telefonszám: +36-20-269-2390

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-20-269-2390; [10:00]-[15:00]  között hívható a munkanapokon
E-mail: info@soforhivo.hu

Weboldal: www.soforhivo.hu

 

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

„Fuvar”: Az Utas gépjárműjének Sofőrszolgálat által történő eljuttatása az Utas által megadott felvételi pontról a végpontra.

„Közvetítői Szolgáltatás”: A Szolgáltató által az SH Sofőr és a SofőrHívó mobilalkalmazásokon (a továbbiakban: Alkalmazások) keresztül működtetett piactér jellegű közvetítői szolgáltatás, amelynek során a Szolgáltató közreműködik abban, hogy a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálat egymásra találjon.

„Sofőrszolgálat(ok)”: Az SH Sofőr mobilalkalmazásba regisztrált, sofőrszolgáltatást nyújtó vállalkozás(ok).

„Szolgáltató”: Jex Dénes E.V. (nyilvántartási szám: 31873685, székhely: 1037 Budapest, Perényi út 31., adószám: 66121385142).

„Utas”: azon személy, aki sofőrszolgálat szolgáltatást kíván igénybe venni, ezért ebből a célból a SofőrHívó mobilalkalmazás felhasználói felületén regisztrál, mint utas, és a SofőrHívó szolgáltatásait igénybe veszi.

 

III.           KÖZVETÍTŐI SZOLGÁLTATÁS

 

 1. A Szolgáltató az általa létrehozott piactér jellegű Közvetítői Szolgáltatás keretében arra vállalkozik, hogy az Alkalmazások működtetésével közreműködik a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálat összekötésében. Ennek során a Sofőrszolgálat az Utasoktól beérkező sofőrszolgálati igényekre ajánlatot ad, és annak Utas általi elfogadása esetén létrejön a Fuvarra vonatkozó szerződés a Sofőrszolgálat és az Utas között. A Fuvar végeztével az Utas a Sofőrszolgálat számára kifizeti a Fuvar ellenértékét, amiről a Sofőrszolgálat számviteli bizonylatot állít ki.

 

 1. A Szolgáltató és a Sofőr között létrejövő általános szerződési feltételeket az SH SOFŐR ÁSZF tartalmazza, amely az alábbi linken keresztül érhető el: soforhivo.hu/sh-sofor-aszf/. A Fuvarra, illetve annak lebonyolítási feltételeire vonatkozó szerződés a Sofőrszolgálat és az Utas között jön létre, amelyet a Sofőrszolgálat ad át vagy tesz hozzáférhetővé az Utas számára.

 

IV. REGISZTRÁCIÓ

 

 1. Az Utas kizárólag az önkéntes elhatározása alapján történő regisztráció után használhatja a SofőrHívót. A regisztráció és belépés az adatok Utas általi megadásával, illetve az adatok Facebook-tól való átvételével is lehetséges. Amennyiben az Utas az önálló regisztrációt választja, az alábbi adatok megadása szükséges: e-mail cím, név, jelszó, telefonszám.
 2. Az Utas az adatbeviteli hibákat a regisztráció során javítani tudja. Az adatok módosítását a regisztráció véglegesítését követően a Szolgáltatónál jogosult kezdeményezni az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében. A Szolgáltató az Utas által megadott telefonszámot sms üzenetben validálja a Közvetített Szolgáltatás zavartalan működésének érdekében.
 3. Az Utas a SofőrHívóba történő regisztrációval egyidejűleg kijelenti, hogy a jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát teljeskörűen megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.

 

 1. A regisztráció törlését az Utas bármikor jogosult kezdeményezni a Szolgáltatónak az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében. A Szolgáltató 2 (két) munkanapon belül köteles az Utas kérésének eleget tenni és regisztrációját törölni, amely egyben a jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF megszűnését is jelenti a Szolgáltató és az Utas között összhangban a IX. pontban foglaltakkal.

 

 1. A SofőrHívóba bejelentkezni Facebook-kal vagy e-mail cím és jelszó megadásával lehetséges.

 

V. DÍJAK ÉS SZÁMLÁZÁS

 

 1. Az Utas számára díjmentes a Szolgáltató által biztosított Közvetítői Szolgáltatás.

 

 1. Az Utas a Fuvar ellenértékét a Sofőrszolgálat részére köteles megfizetni a Fuvar végeztével, amelyről a Sofőrszolgálat számviteli bizonylatot állít ki.

 

 1. A Sofőrszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult az általa a SofőrHívón keresztül megajánlott árat megemelni, amennyiben az Utas az esetleges díjmentes várakozási időn belül nem jelenik meg és/vagy a felvételi pont és végpont között az ajánlatkéréskor nem jelzett kitérőt szükséges tenni. Nem jelzett kitérőnek minősül tehát az Utas által megrendelt Fuvar körébe nem tartozó minden olyan út vagy várakozás, amely az Utas kérésére történik és a Fuvar menetidejét és/vagy az út hosszát növeli. Az előre nem jelzett kitérő díját a Sofőrszolgálat és az Utas között létrejövő szerződés szabályozza.

 

 1. Fuvarral kapcsolatos számlaigény esetén az Utasnak kötelessége a számlázási adatainak megadása az SofőrHívón keresztül, amely a Sofőrszolgálat részére megjelenítésre kerül és megkönnyíti az adminisztrációt a Fuvar lezárásakor. Amennyiben az Utas nem jelzi számlaigényét a Fuvar megrendelésekor, a Sofőrszolgálat jogosult megtagadni a számla kiállítását.

 

 1. Az Utasnak lehetősége van a Fuvar ellenértékét bankkártyás fizetés útján kiegyenlíteni az OTP SimplePay rendszeren keresztül. Ennek során az Utas az Alkalmazásban elhelyezett „fizetés” gombra kattintva a SimplePay rendszerhez kapcsolódik. A SimplePay rendszer online felületén az Utas egy, az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett biztonságos online fizetési felületre kerül, ahol megadja a bankkártyája adatait. A SimplePay rendszer az Utas kártyája adatait nem tárolja és azokhoz az OTP Mobil Kft. később sem fér hozzá. Az OTP Mobil Kft. az Utas által megadott kártyaadatokkal banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja a tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, az Utas bankkártyáját az Utas bankja zárolja/megterheli a Fuvar ellenértékének összegével. Az OTP Mobil Kft. ezután e-mailben visszaigazolja az Utasnak és a Sofőrnek a fizetési kötelezettség teljesítését.

 

 1. A fuvardíjról szóló számla kiállítása a BILLINGO rendszeren keresztül történik. A Fuvar teljesítését követően a Sofőrszolgálat a fenti 3. pontnak megfelelően jogosult a fuvardíj módosítására, és az így véglegesített fuvardíj alapján kerül kiállításra a számla az Utas által megadott számlázási adatokkal, melyet a BILLINGO rendszer automatikusan megküld az Utas által megadott e-mail címre.

 

VI. A KÖZVETÍTŐI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 

 1. Az Utas a SofőrHívó használata során ajánlato(ka)t kér a regisztrált Sofőrszolgálatoktól az általa igényelt Fuvarra az alábbi adatok megadásával: felvételi pont és végpont; Fuvar időpontja; Utas gépjárművének rendszáma; fizetési mód és számlaigény megadása. Az Utas az ajánlatkérési adatok megadása során nyilatkozik arról is, hogy kíván-e kitérőt tenni vagy sem, vagyis, hogy a végpont előtt van-e köztes megálló. Az ajánlatkérésére beérkező ajánlatok közül kiválasztja a számára legkedvezőbbet, majd annak elfogadásával megrendeli a Fuvart.

 

 1. Sofőrszolgálat kötelezettséget vállal arra, hogy a Fuvar sikeres megrendelése esetén a megnyert sofőrszolgálati szolgáltatást az általa megjelölt feltételekkel nyújtja az Utas részére. A Sofőrszolgálat az általa nyújtott sofőrszolgálati szolgáltatás ellenértékére kizárólag a teljesített Fuvar után az Utastól jogosult.

 

 1.   Az érvényes ajánlatot tevő Sofőrszolgálat az ajánlatához kötve marad, kivéve, ha az ajánlat érvényességi ideje lejár, az Utas visszavonja az ajánlatkérését vagy a Sofőrszolgálat törli az ajánlatát a lenti VI.4 pontban foglaltak szerint. Az ajánlati kötöttség az ajánlat küldésétől számított legfeljebb 6 (hat) perces időtartamig áll fenn, amelynek leteltével a Sofőrszolgálat által megadott ajánlat törlésre kerül, és az Utas az általa igényelt Fuvarra új ajánlato(ka)t kell, hogy kérjen.

 

 1. A Sofőrszolgálat ajánlati kötöttsége továbbá megszűnik a Fuvar Utas általi megrendelése esetén a sofőrszolgálati szolgáltatás teljesítésével. A Sofőrszolgálat jogosult a Fuvart törölni, amennyiben saját hibájából nem tudja a megrendelt Fuvart teljesíteni, vagy amennyiben az Utas (i) nem érhető el, (ii) nem jelent meg a felvételi ponton, vagy (iii) jelezte, hogy rendelése téves.

 

 1. Az Utasnak is lehetősége van ajánlatkérését visszavonni a Fuvar megrendelése előtt a „Mégsem” gomb megnyomásával.

 

 1. Az Utas és a Sofőrszolgálat között a szerződés automatikusan létrejön, amint az Utas a SofőrHívón keresztül elfogadja a Sofőrszolgálat ajánlatát. Az így létrejött szerződés értelmében a Sofőrszolgálat köteles a felkínált sofőrszolgálatot az ajánlatban rögzített áron az Utasnak szolgáltatni, az Utas pedig köteles a szolgáltatást ezen az áron megfizetni.

 

VII.         VISSZAJELZÉSEK

 

 1. Az Utasok a SofőrHívón keresztül visszajelzést adhatnak a Sofőrszolgálat teljesítéséről. Negatív visszajelzés esetén az Utasnak kötelező szöveges indoklást is írnia a visszajelzéshez. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az értelmezhetetlen és/vagy nem megindokolt negatív visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje. Minőségbiztosítási okokból a visszajelzés minden Sofőrszolgálat és későbbi Utas számára elérhetővé válik, és a későbbiekben az Utas csak a regisztráció során megadott e-mail címéről az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében kérheti annak megváltoztatását.

 

 1. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért. A Szolgáltató ugyanakkor fenntartja a jogot bármely Utas regisztrációjának törlésére, vagy az Utas által közölt, Fuvarral kapcsolatos visszajelzés vagy egyéb információ törlésére, amennyiben az Utas által közölt visszajelzés vagy egyéb információ jogellenesnek vagy jóerkölcsbe ütközőnek minősül, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben nevesített személyiségi jogokat sért, így különösen, ha a visszajelzés:

 

 1. Az Utas kizárólagos és teljes körű felelősséggel tartozik mások személyiségi jogát vagy jóhírnevét sértő tartalmú visszajelzésért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt.

 

VIII.        ADATVÉDELEM

A Szolgáltató számára kiemelten fontos a Sofőrszolgálat, az Utas, valamint az Alkalmazásokat letöltők illetve a www.soforhivo.hu weboldalt látogatók (a továbbiakban: Felhasználó) személyiségi jogainak és személyes adatainak védelme. Ennek megfelelően a Felhasználó személyes adatainak kezelése a jogszabályi rendelkezéseknek és az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően történik. Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi link megnyitásával érhető el: https://soforhivo.hu/adatkezelesi-tajekoztato-soforhivo-alkalmazas/

 

IX. FELELŐSSÉG

 

 1. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek természeti csapás, vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 

 1. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek a Sofőrszolgálat vagy az Utas érdekkörében, vagy a közöttük létrejött szerződésben (így különösen a teljesítés körülményeire vagy a díjazás mértékére vonatkozó), vagy az SH SOFŐR ÁSZF-ben, illetve a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-ben foglalt feltételek Sofőrszolgálat vagy Utas általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.

 

 1. A Szolgáltató közvetítésével az Utas és a Sofőrszolgálat között létrejött szerződés tartalmáért, annak teljesítéséért kizárólag az Utas és a Sofőrszolgálat felel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben sem, ha a Szolgáltatónak fel nem róható okból a sofőrszolgálat igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg. A Sofőrszolgálat és az Utas mentesíti a Szolgáltatót minden olyan kár megtérítése alól, amely a Sofőrszolgálat és az Utas  közötti szerződés hibás vagy nem teljesítéséből ered.

 

 1. A Sofőrszolgálat jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a www.soforhivo.hu weboldalt és az Alkalmazásokat saját felelősségére használja. A felhasználói adatok hibás vagy téves megadásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Közvetítői Szolgáltatás minőségéért, ha a Sofőrszolgálat vagy az Utas a Közvetítői Szolgáltatást, illetve az Alkalmazásokat nem rendeltetésszerűen használja.

 

 1. A Szolgáltató nem felel a Közvetítői Szolgáltatás nyújtása érdekében közreműködő harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások elérhetőségi színvonaláért. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan hibáért, adatcsere zavarért, kommunikációs zavarért, információ torzulásért, késedelemért, nem teljesítésért, téves és hibás teljesítésért, a visszaigazolás és egyéb értesítés téves vagy hibás voltáért, elmaradásáért, melyek a push üzenetek mobil készülékre való továbbításért felelős mobilszolgáltatók és egyéb szolgáltatók által üzemeltetett rendszerekben, illetőleg minden további, a Szolgáltatótól függetlenül üzemeltetett rendszerben merülnek fel. A Sofőrszolgálat és az Utas  kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.

 

 1. A Szolgáltató a www.soforhivo.hu weboldalon és/vagy az Alkalmazásokban megjelent hirdetések és ajánlatok tartalmáért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató a www.soforhivo.hu weboldalon és/vagy az Alkalmazásokban megjelenő hirdetések közzétételekor az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

 

 1. A Szolgáltató az Alkalmazás működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén a Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjen tájékoztatni a Szolgáltatót az I. pontban foglalt elérhetőségeken.

X. MEGSZŰNÉS

 

 1. A SOFŐRHÍVÓ ÁSZF a Szolgáltató és az Utas között az alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztekor megszűnik:

 

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató a Közvetítői Szolgáltatást megszünteti vagy tartósan (legalább 3 hónapon keresztül) szünetelteti, a Közvetítői Szolgáltatás megszűnése/szüneteltetése előtt 60 (hatvan) nappal értesítést tesz közzé a www.soforhivo.hu weboldalon, illetve a megszűnés/szüneteltetés előtt 30 (harminc) nappal értesíti a Sofőrszolgálatot és az Utast a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenet útján.

 

 1. A SOFŐRHÍVÓ ÁSZF a Szolgáltató és az Utas között a SofőrHívó eltávolításával nem szűnik meg. Az Utas azonban jogosult arra, hogy a SofőrHívó eltávolítását követően a Szolgáltató XI. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött írásbeli nyilatkozatában kérje a regisztrációjának törlését, amelynek a Szolgáltató a kérés beérkezésétől számított 2 (két) munkanapon napon belül köteles eleget tenni.

 

XI. KAPCSOLATTARTÁS

 

A Szolgáltatóval való kapcsolattartás írásban történik az alábbi elérhetőségeken keresztül:

 

e-mail: info@soforhivo.hu

www.soforhivo.hu weboldalon a „Kapcsolat” menüponton vagy az Alkalmazáson keresztül

Telefon: +36-20-269-2390

Levélben: 1037 Budapest, Perényi út 31.

 

Az Utas részére bármely regisztrációt, bejelentkezést, a www.soforhivo.hu weboldalt, valamint az Alkalmazásokat érintő probléma megoldásával, panasszal kapcsolatban a Szolgáltató a fenti elérhetőségeken nyújt segítséget, tájékoztatást.

 

XII.         JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 1. Panaszügyintézés Az Utas a Közvetítői Szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a XI. pontban megadott elérhetőségeken írásban terjesztheti elő. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy az Utas a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

 

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Utas között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a jogvita rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

 

2.1          Bírósági eljárás kezdeményezése. Az Utas jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

2.2          Panasztétel a járási hivatalnál. Az Utasok panaszaikkal elsősorban a lakóhelyük szerinti illetékes járási hivatal kormányablakaiba személyesen,  postai úton vagy e-mailben fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

2.3          Békéltető testület eljárásának kezdeményezése. Az Utasok panaszaikkal békéltető testülethez (a továbbiakban: Békéltető Testület) fordulhatnak. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.  Ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően. Nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
2.4          Online vitarendezés. A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja az Utasokat, hogy az Európai Parlament és Tanács  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot annak érdekében, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr
XIII.        HATÁLYBALÉPÉS

 

 1. Az Utasnak a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-et a regisztrációval kifejezetten el kell fogadnia, amely egyben a hatálybalépés és a Közvetítői Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

 

 1. Az Utas a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a www.soforhivo.hu weboldalon köteles nyilvánosságra hozni, továbbá az Utasok részére erről a regisztráció során megadott e-mail címre tájékoztatást küldeni, kivéve, ha a módosítás a Közvetítői Szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti.

 

 1. A Szolgáltató jogosult a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a Közvetítői Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Közvetítői Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jogszabályoknak való megfelelés ezt indokolják. Amennyiben az Utas a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Közvetítői Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az egyben a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF módosítás Utas részéről történő elfogadását is jelenti. Az Utasnak azonban ebben az esetben is lehetősége van a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF megszűntetésére a X. pontban foglaltak szerint. A mindenkor hatályos, illetve a korábbi időszakokban hatályos SOFŐRHÍVÓ ÁSZF megtekinthető a www.soforhivo.hu weboldalon, valamint a SofőrHívóban elérhető a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-et megjelenítő linken.

 

 1. A SOFŐRHÍVÓ ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban, de legkorábban a nyilvánosságra hozatalt követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba, kivéve, ha a módosítás a Közvetítői Szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti, ebben az esetben a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban lép hatályba. Jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Utasra, valamint a Szolgáltatóra.

XIV.        ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTÖTT SZERZŐDÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az Szolgáltató tájékoztatja az Utast, hogy a jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF elfogadása elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. Ennek keretén belül a Ptk. 6:82.§ rendelkezései értelmében a Szolgáltató tájékoztatja az Utast az alábbiakról:

 

 

XV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A SofőrHívó, valamint a www.soforhivo.hu egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll, melynek szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató. A SofőrHívót, valamint a www.soforhivo.hu weboldalt alkotó és az ezeken keresztül elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.
 2. Jelen SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 24.

 

 

Adatkezelési tájékoztatóink az alábbi linkeken megtalálhatóak:

Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu

Adatkezelési Tájékoztató – SofőrHívó alkalmazás

Adatkezelési Tájékoztató – SH Sofőr app

Back to top